@

infopinellart@gmail.com
 artesanspinellart@gmail.com
cartellpinellart@gmail.com


 

 

Història
Fira d'Artesania PinellArt
2º cap de setmana de juny


 

 

Per iniciativa municipal, al novembre de 2007, es va convocar a totes les associacions del poble per tal d'exposar la idea de realitzar anualment una fira d'artesania, i per demanar la col·laboració dels membres de cadascuna de les entitats, amb la proposta d'incorporació d'un representant.

L'objectiu de l'Ajuntament, i de la futura Junta de l'associació, era potenciar la feina dels artesans del poble, el turisme i el comerç. Les primeres reunions van donar pocs fruits, fins que finalment es van definir els components de la Junta, les funcions i implicació de cadascun d'aquests membres, amb el disseny i desenvolupament del projecte. Aquests membres es van començar a identificar amb el concepte de la Fira, de moment sense nom.

En primer lloc es va posar nom a la Fira i com a resultat es va decidir anomenar-la PinellArt, votada unànimement per tots els membres. Seguidament es va pensar el disseny del logotip que havia de donar identitat a la nostra Fira, , labor que es va encomanar als artesans del poble, i que es consolidaria com a imatge gràfica de PinellArt, perfil d' una escala flotant situada dins del celler Cooperatiu del Pinell.

Un altre punt inicial important va ser decidir la ubicació geogràfica on es duria a terme el desenvolupament de les diferents activitats de la Fira, seria i com no podia ser d' altra manera, l'entorn de la nostra Cooperativa, dissenyada per l' arquitecte modernista, Sr. Cèsar Martinell, que complementaria a la perfecció el projecte que volíem dur a terme.

     

Un cop es van tenir clars els símbols que definirien la Fira i quins serien els seus trets identitaris, es va començar a treballar en la primera edició que es duria a terme el segon cap de setmana de juny i així sucessivament mentre es fes.
Es van traçar dos paràmetres essencials que van ser: la mostra del treball que desenvolupen els artesans en els seus oficis i que la Fira cada any mostres un monogràfic d' un o dos, com a màxim, oficis concrets. També es va decidir ressaltar en cada edició un ofici en recuperació, fent-li un especial ressò dins de la Fira, d' aquesta manera els assistents podran conèixer d' aprop oficis que actualment ja no es duent a cap.
Els artesans locals ens va començar a guiar en aquesta línia aprofitant la seva experiència i la seva participació en d'altres fires d'arreu del territori català ja que es pretén que PinellArt no sigui una fira més.

     

Decidits els trets, el projecte, ras i curt, amb paper i amb la paraula, es va presentar a Artesania de Catalunya, perquè ells ens acabessin de guiar i ens donessin els vist-i-plau, a un possible desenvolupament del projecte.
La Directora d' Artesania de Catalunya, la Sra. Gemma Amat, va rebre al President de la Fira i al representant dels artesans del Pinell amb l'objectiu de mostrar el projecte, que un cop revisat, i després de les explicacions pertinents donades pels dos membres de la Fira, la Directora el va aprovar i recolzar satisfactòriament. Va ser llavors quan el projecte va esdevenir una realitat que s'anava solidificant.
El següent objectiu era el de trobar diferents línees de finançament, la primera d'elles a través de diverses administracions: Artesania de Catalunya, Departament de Cultura i mitjans de Comunicació, Diputació de Tarragona, Consell Comarcal de la Terra Alta i Ajuntament del Pinell de Brai, entre d'altres. La segona va ser amb la implicació de empreses privades i comerços del poble. Se'ls va explicar el contingut de la fira i se'ls invità a la participació financera del nostre projecte. Sense el suport de tots ells el projecte no s' hagués pogut tirar endavant.

     

 

El treball de la maquinaria de la fira ja estava en ple funcionament. Els artesans van començar a contactar amb el possibles artesans que podien acudir a la nostra convocatòria i pensar i fer-ne una tria bastant acurada de quins eren els qui podien representar millor els oficis dels monogràfics triats, i que esdevindrien l'aparador de PinellArt.

Es van descartar, per unanimitat de tots els membres de la comissió, les parades de venda de qualsevol producte no relacionat amb l' essència de la Fira d' Artesania.

També es van definint les activitats lúdiques i culturals que complementarien la fira com : actuacions de grups musicals, espectacles a l' aire lliure etc...i la logística d' allotjament i manutenció del artesans i dels col·laboradors de la fira.

Amb gran esforç, molta il·lusió i la implicació, no només dels membres de la Junta, si no també de l' Ajuntament i de tota una població, molt abocada a col·laborar i impulsar qualsevol acte o festa que pugui donar al nostre petit poble de 1100 habitants, més vida i més identitat, realitzem la primera edició de la Fira d'Artesania PinellArt. Esperem que aquest projecte es consolidi i perduri en el temps, amb la mateixa il·lusió i respectant la naturalesa amb la què s' ha engendrat.

     
 

 


També ens podeu seguir a les xarxes socials...